Správa pohľadávok

ak by bol trh platobne disciplinovaný,
tak by ste nás nepotrebovali!

Platobná disciplína už neexistuje! Nahrádza ju správa pohľadávok - účinná kontrola nad vlastnými peniazmi

Ako jediný pristupujeme k riešeniu pohľadávok proaktívne. Preberáme pohľadávky už tesne po splatnosti, aby sme svojím príjemným profesionálnym prístupom pohľadávku dostali pod kontrolu. V neposlednom rade sa snažíme, aby sme nenarušili už vybudované obchodné vzťahy.

Takto zabezpečíme zdravý Cash flow a udržiavame zákazníkov v lojalite.

Zverte nám Vaše pohľadávky a dosiahnete:

  • Absolútnu kontrolu nad vlastnými peniazmi
  • zdravý Cash Flow
  • nízke náklady na správu pohľadávok