Správa pohľadávok

ak by bol trh platobne disciplinovaný,
tak by ste nás nepotrebovali!

Súdne spory trvajú vo väčšine prípadov zbytočne dlho

  1. Preveríme Vaše pohľadávky, či sú VYMOŽITEĽNÉ
  2. Ak sú NEVYMOŽITEĽNÉ, ušetríte peniaze na súdne poplatky
  3. Ak sú VYMOŽITEĽNÉ, pripravíme mimosúdne riešenie, v ktorom sme mimoriadne úspešný
  4. Ak sa predsa nepodari pohľadávku vymôcť mimosúdne, poskytneme Vám BEZPLATNÉ advokátske služby na súdne vymáhanie
  5. V prípade, že je pohľadávka získaná súdnou cestou, prenesieme všetky náklady na dĺžnika
  • šetríte peniaze na súdne poplatky
  • rýchle získanie vymáhaných peňazí
  • advokátske služby ZDARMA