Správa pohľadávok

ak by bol trh platobne disciplinovaný,
tak by ste nás nepotrebovali!

Takto to u nás prebieha:

 • ošetríme všetky tlačivá pred uzavretím obchodu tak
  • aby bola pohľadávka vymožiteľná
  • že keď vzniknú náklady so správou a vymáhaním pohľadávky, tie sú prenesené na protistranu
 • okamžite po splatnosti, preberáme pohľadávku pod kontrolu
  • protistranu kontaktujeme písomne a telefonicky, pričom príjemným prístupom navrhneme splatenie dlhu v krátkej lehote splatnosti a zabezpečíme pohľadávku tak, aby bola 100% vymožiteľná
  • kontrolujeme dohodnuté termíny splácania
  • v prípade nedodržania termínov znova telefonicky a písomne upozorňujeme dlžníka
  • ak dĺžník nedodržiava telefonické a písomné dohody splácania osobne ho navštívime a preverujeme, prečo takýto stav vznikol
 • navrhujeme mimosúdne vyrovnanie
 • v prípade, neúspešného mimosúdneho vymáhania prípravíme do 3 dní všetky podklady na súdne vymáhanie
 • poskytujeme naším klientom BEZPLATNÉ advokátske služby
 • po rozhodnutí súdu sa osobne podieľame na čo najrýchlejšom splatení pohľadávky