Správa pohľadávok

ak by bol trh platobne disciplinovaný,
tak by ste nás nepotrebovali!

Likvidácia spoločností

Ak chcete svoje podnikateľské aktivity ukončiť, je potrebné ukončiť činnosť Vašej obchodnej spoločnosti v súlade so zákonom. Tento proces je veľmi komplikovaný a prináša množstvo ťažko predvídateľných situácií, ktoré je potrebné riešiť s odbornou starostlivosťou aj vzhľadom na možné trestnoprávne postihy v prípade pochybenia pri likvidácií predĺžených spoločnosti.

Likvidácia zadĺžených spoločnosti

Najčastejšou situáciou s ktorou sa stretávame je, že likvidovaná spoločnosť je v predĺžení a nemá žiaden majetok. V súvislosti s predĺžením majú spoločnosti často zablokované bankové účty a majetok v exekučných konaniach a spoločníci a konatelia nevedia ako ďalej postupovať. V takom prípade prevezmeme krízové riešenie a zabezpečíme zákonné riešenie.

Ukončenie podnikateľskej činnosti fyzických osôb

V prípade ak ste živnostníkom, môžeme Vám pomôcť ukončiť Vašu podnikateľskú činnosť a zabezpečiť všetky potrebné úkony súvisiace so zrušením živnosti.

Výmazanie spoločnosti z obchodného registra

Zabezpečíme všetky potrebné úkony, ktoré súvisia s výmazom spoločnosti z obchodného registra.

Vzhľadom k rozsiahlej problematike súvisiacej s likvidáciou obchodných spoločnosti sa ceny stanovujú individuálne, po dôkladnej analýze stavu konkrétnej spoločnosti a podľa možnosti riešenia daných problémov.