Správa pohľadávok

ak by bol trh platobne disciplinovaný,
tak by ste nás nepotrebovali!

Prečo práve my?

Ekonomická kríza a stagnácia spustila v Slovenskej republike lavínu neuhradených pohľadávok medzi podnikateľmi a obchodnými spoločnosťami. Neefektívne zákony a chýbajúce mechanizmy súdov v Slovenskej republike ťažko doľahli prakticky na každého podnikateľa. Odkladaním riešenia tejto situácie sa len zvyšujú celkové dlžné čiastky.

Vaša spoločnosť stojí pred rozhodnutím, či bude pohľadávky vymáhať pomocou špecializovanej inkasnej kancelárie, akou naša spoločnosť nesporne je, či vlastnými silami. Je potrebné si uvedomiť, že náklady na vymáhanie pohľadávok vlastnými silami je ťažko odhadnúť a jednoducho povedané, tieto náklady nie je vidieť v účtovníctve tej ktorej spoločnosti (mzdy, cestovné, atď).

Náklady, ktoré vzniknú pri zapojení špecializovanej spoločnosti Inkasná a faktoringová spol. s r.o.sú podložené daňovým dokladom, sú teda uznateľným nákladom. Pri riešení pohľadávok kladieme dôraz na osobný kontakt s dlžníkom. Tento spôsob inkasa pohľadávok sa výrazne líši od administratívneho a väčšinou málo efektívneho inkasa. 

Prečo sa rozhodnúť pre spoluprácu v oblasti riešenia pohľadávok pre nás ?

  • spodná hranica pre odovzdanú pohľadávku do inkasa nie je obmedzená
  • odmena je faktúrovaná až zo skutočne inkasovanej čiastky
  • žiadne zálohy a platby vopred
  • pôsobnosť po celej Slovenskej republike
  • prevezmeme Vaše kompletné saldo
  • bezplatné zverejnenie Vašich pohľadávok na elektronických burzách s pohľadávkami
  • úhrady Vašich pohľadávok sa snažíme docieliť akýmkoľvek možným nátlakom na dlžníka, ktorý je akceptovaný právnymi normami Slovenskej republiky