Správa pohľadávok

ak by bol trh platobne disciplinovaný,
tak by ste nás nepotrebovali!

Súdne inkaso pohľadávok

V prípade ak všetky kroky inkasnej kancelárie vedúce k úhrade pohľadávky boli neúspešné,  bonita dlžníka je dostatočne preverená odporúčame Vám ďalší krok, ktorým je podanie žaloby na príslušný súd.  Preto, že Váš prípad dôkladne poznáme nevznikne žiadna zbytočná strata času na opakované posúdenie či informačné rozhovory o danej problematike. Rozhodnutie je však na Vás. Ak ostanete pri nás ďalšie hlásenia o stave pohľadávky prebiehajú prostredníctvom našej spoločnosti.

Súdne konanie zabezpečujeme prostredníctvom špecializovanej advokátskej kancelárie. Ak o poskytovanie právnej pomoci prostredníctvom našej spoločnosti nemáte záujem spis u nás uzavrieme a zašleme Vám záverečnú správu.

Ak sú nám dostatočne známe dôvody nedobytnosti pohľadávky, vyššie uvedené postupy Vám neodporúčime.