Správa pohľadávok

ak by bol trh platobne disciplinovaný,
tak by ste nás nepotrebovali!

Správa portfólia pohľadávok

Jedná sa o vyššiu formu vzájomnej spolupráce. Správa portfólia pohľadávok spočíva v kompletnom odovzdaní salda po splatnosti k spracovaniu inkasnej kancelárií. Jednotlivé salda pohľadávok preberáme v dohodnutých časových intervaloch (14 dní, 30 dní a pod.)

Správa portfólia je realizovaná na základe uzavretej mandantnej zmluvy podľa Obchodného zákonníka. Zmluva môže byť uzavretá na dobu neurčitú prípadne na dobu určitú, spravidla nie kratšiu ako šesť mesiacov. Približne taký čas trvá kým Vaše saldo vyčistíme od starých, rizikových, problematických či nedobytných pohľadávok.

Odmena za túto službu je zmluvná, a to buď formou paušálneho mesačného poplatku, či v percentách vypočítaných z celkového finančného objemu odovzdaných pohľadávok k spracovaniu. Výpočet odmeny je závislý od špecifičnosti odvetvia, ktorým sa zaoberáte, celkovým finančným objemom a množstvom subjektov.

Čo správa portfólia pohľadávok prináša ?

  • zníženie celkového objemu pohľadávok po splatnosti,
  • nebudú vznikať nové nedobytné pohľadávky,
  • pohľadávky, ktoré vznikli budú vo väčšine prípadov zaistené.

Sme presvedčení, že odmena našej spoločnosti oproti nákladom, ktoré ste museli vynaložiť v minulosti na vymáhanie (administratívne poplatky, telefonické upomienky, urgencie, súdne poplatky apod.), bude pre Vás v porovnaní s výnosmi minimálnym nákladom.