Správa pohľadávok

ak by bol trh platobne disciplinovaný,
tak by ste nás nepotrebovali!

Financovanie súdnych sporov

Inkasná a faktoringová, spol. s r.o.  ponúka svojim klientom na základe zmluvy o financovaní súdneho sporu, prefinancovanie súdnych sporov u ktorých predpokladá úspešné ukončenie konania. V prípade priaznivého posúdenia kauzy našou spoločnosťou budeme uhrádzať náklady vznikajúce pri vedení sporu (súdny poplatok, náklady právneho zastúpenia a pod.). V prípade dosiahnutia úspechu v spore sa naša spoločnosť bude podieľať na výnose z konania. V prípade prehratého súdneho sporu, naša spoločnosť znáša aj náklady na súdne konanie protistrany. Náš klient sa žiadnym spôsobom na vzniknutých nákladoch v konaní nepodieľa.

Pre rozhodnutie či bude naša spoločnosť financovať ten ktorý spor je potrebné posúdiť niekoľko kritérií. Záujemca o financovanie sa obráti na našu spoločnosť priamo, alebo vyplnením priloženého dotazníka.