Správa pohľadávok

ak by bol trh platobne disciplinovaný,
tak by ste nás nepotrebovali!

Kúpa pohľadávok

Kúpa pohľadávok sa realizuje na základe zmluvy o postúpení pohľadávky, na základe ktorej sa naša spoločnosť stáva vlastníkom pohľadávky. Cena pohľadávky je stanovená individuálne dohodou zmluvných strán vo výške dojednaného percenta z nominálnej hodnoty pohľadávky. Splatnosť kúpnej ceny a ostatné podmienky sú zmluvne dojednané a závisle od konkrétneho prípadu.

Pre posúdenie bonity pohľadávky je potrebné analyzovať niekoľko kritérií. Z dôvodu rýchlejšieho jednania, nám zašlite vyplnený formulár pre odkúpenie pohľadávky a my ju v lehote piatich dní posúdime a v prípade záujmu Vám navrhneme výšku kúpnej ceny.

Inkasná a faktoringová, spol. s r.o. dohodnutú kúpnu cenu uhradí na účet predávajúceho v lehote 60 dní od podpisu zmluvy o postúpení pohľadávky.